Ouders

Inloggen ouderportalen

Als ouder/verzorger kunt u hier inloggen in de de diverse portalen. De handleidingen kunt u vinden onder downloads.

 

Onderwijs-Ouderportaal

Kinderopvang & Siem

TSO

 

Meer informatie over de activiteitencommissie en de medezeggenschapsraad vindt u hier.

 

Activiteitencommissie
Medezeggenschapsraad

LKR nummers

Sol De Watervlinder

• Druivengaarde 1-3-KDV/SIE/PSZ: 155997075

• Druivengaarde 1-BSO: 136124355

• Druivengaarde 11 BSO: 116989737

• Druivengaarde 13-KDV: 133101678

• Druivengaarde 13-BSO: 776329170

 

GGD

Inspectierapporten SOL Ambacht

Belastingdienst

Ouders kunnen een tegemoetkoming krijgen in de opvangkosten en deze aanvragen bij de belastingdienst. Voor de aanvraag heeft u altijd het aantal opvanguren per maand en het uurtarief nodig. Op de site van de belastingdienst kunt u een proefberekening maken. De belastingdienst doet er minimaal 8 weken over om een aanvraag af te handelen, dus houdt u er rekening mee dat als u de tegemoetkoming wilt aanvragen, u dit tijdig doet.

 

De tarieven kunt u vinden onder downloads.

Adres

Druivengaarde 1, 3, 11 en 13

3344 PK Hendrik-Ido-Ambacht

 

Downloads

Downloadpagina