Privacy Statement

Algemene Verordening  
Sinds 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. In de hele Europese Unie (EU) geldt vanaf dat moment dezelfde privacywetgeving.  

SOL Ambacht en de AVG 
Bij Stichting Openbaar Primair Onderwijs Hendrik-Ido-Ambacht en Stichting Kinderopvang Hendrik-Ido-Ambacht, hierna te noemen SOL Ambacht, staat het beschermen van persoonsgegevens hoog in het vaandel. Om die reden hebben wij een privacy beleid opgesteld. Elke medewerker binnen SOL Ambacht werkt conform dit beleid. 

Gegevens verzamelen en verwerken  
Om onze diensten te kunnen verlenen registreert SOL Ambacht de persoonsgegevens die zijn verzameld van u en uw kinderen zoals naam, e-mailadres, woonadres, telefoonnummer etc. Voornoemde gegevens worden verzameld via het inschrijfformulier en opgeslagen in administratieve en educatieve programma's. Ook verzamelen wij persoonsgegevens voor bijvoorbeeld de ontwikkeling van uw kind te monitoren, financiële afhandeling bij innen van schoolgelden, kampweek, opvanggelden enz. Uw gegevens bewaren wij conform de wettelijke criteria en bewaartermijnen. Er worden niet meer gegevens gevraagd en verwerkt dan noodzakelijk is voor onze dienstverlening, omdat de AVG toeziet op dataminimalisatie. Dit betekent dat wij niet meer gegevens verwerken dan noodzakelijk.  

Gegevens gebruik door derden 
Voor diensten die in opdracht van onze organisatie worden geleverd, hebben wij met leveranciers 
'verwerkersovereenkomsten' afgesloten die de verwerking en de veiligheid van de gegevens regelen. Hierbij kunt u denken aan partijen die software leveren voor bijvoorbeeld het werken op tablets. Wij hebben geen relatie met internationale verwerkers buiten de EU.  

Beeldmateriaal
Op onze SOL Ambacht locaties laten wij u met beeldmateriaal (foto’s en video’s) zien waar de kinderen en medewerkers mee bezig zijn. Opnames worden gemaakt tijdens verschillende gelegenheden, zoals bijvoorbeeld tijdens activiteiten, schoolreisjes, kampweek, lessen, TSO, BSO, kinderopvang enzovoorts. Ook uw kind kan op dit beeldmateriaal te zien zijn. Via het toestemmingsformulier heeft u als ouder expliciet wel of geen toestemming verleend voor het gebruik van beeldmateriaal en naam van uw kind(eren). Jaarlijks zullen wij ouders erop attenderen dat zij de toestemming kunnen aanpassen.  

Ook het verwerken van beeldmateriaal zullen wij om bovengenoemde reden gaan terugbrengen. 

Voor verdere informatie kunt u ook kijken op de website van De Autoriteit Persoonsgegevens en Kennisnet (https://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl/, https://www.kennisnet.nl/). 

Wij informeren u graag verder over hoe wij met privacy omgaan. Hiervoor kunt u uw vragen stellen via privacy@solambacht.nl

Tevens vindt u meer informatie en formulieren op de downloadpagina.

 

Adres

Druivengaarde 1, 3, 11 en 13

3344 PK Hendrik-Ido-Ambacht

 

Documenten

Hier vindt u downloadbare documenten, zoals de SOL Gids, protocollen enzovoort en links naar andere websites.

Documenten