Onderwijs
"Bij ons telt elk talent!"

8-10 Jaar

Naast de vakken rekenen, taal, spelling en lezen komt er meer aandacht voor wereldoriëntatie. Denk hierbij aan aardrijkskunde, natuur, geschiedenis en burgerschapskunde. Ook leren we kinderen omgaan met huiswerk. Naast het onderwijs is de buitenschoolse opvang een verlengstuk van de SOL dag.

TSO

Tussen de middag kan uw kind gebruik maken van de tussenschoolse opvang (TSO). De kinderen eten, hun zelf meegebrachte lunch.


 

BSO

De Buitenschoolse opvang (BSO) is bestemd voor kinderen van 4 tot en met 13 jaar.

 

 

 

 

 

Onderwijs

Op SOL De Watervlinder zetten we adaptief onderwijs in om aan te sluiten bij de individuele onderwijsbehoeftes en leerdoelen van kinderen. Wij willen tegemoetkomen aan de verschillen die er zijn in de ontwikkeling van de kinderen.

Als in voldoende mate is voldaan aan:

  • de behoefte aan relatie (‘anderen waarderen mij en willen met mij omgaan’),
  • de behoefte aan autonomie (‘ik kan het zelf, hoewel niet altijd alleen’) en
  • de behoefte aan competentie (‘ik geloof en heb plezier in mijn eigen kunnen’)
  • is er welbevinden, motivatie, inzet en zin in leren.

 

Voor de leeftijdscategorie 8-10 jaar bieden wij het basisonderwijs bestaande uit de groepen 5 en 6. Naast het reguliere aanbod in de groep bieden wij waar nodig extra ondersteuning buiten de groep. Wanneer uw kind meer- of hoogbegaafd is kan het aanvullend gebruikmaken van de plusklas. Daarnaast bieden wij binnen de SOL ondersteuningsarrangementen en is er zowel de mogelijkheid om logopedie als fysiotherapie te volgen.

 

Het basisonderwijs in deze groepen wordt gekenmerkt door de verschillende vakken die volgens een vast rooster worden aangeboden. De groepen 3 t/m 8 zijn homogeen samengesteld, d.w.z. dat de kinderen op basis van dezelfde leeftijd bij elkaar geplaatst zijn in een groep. Naast het aanbod in leervakken besteden we ook veel tijd aan de sociale emotionele ontwikkeling van de kinderen.

Inschrijven

 

TSO

Tijdens de tussenschoolse opvang (TSO) kan je energie opdoen en je eigen invulling geven aan sport, creatief of ontspanning (binnen en/of buiten). De TSO vindt plaats in de vrije tijd van de kinderen en daarom vinden wij het belangrijk dat ze zich hierbij kunnen ontspannen en de gelegenheid krijgen zich weer op te laden voor de middag. Naast voldoende tijd om gezamenlijk te eten, bieden onze TSO-medewerkers natuurlijk ook leuke activiteiten en spelmateriaal aan. Er wordt gedanst, gebouwd, geknutseld en nog veel meer. Ook is er tijd om te ontspannen of lekker buiten te spelen.

 

De kinderen nemen hun eigen lunchpakket mee, en eten gezellig met hun klasgenootjes. Er zijn 2 verschillende opvangcontracten waar u uit kunt kiezen, structurele plaatsing of incidentele plaatsing. Wij leggen u graag de verschillen uit. Dan kunt u contact opnemen met onze Coördinator Tussenschoolseopvang.

Contact TSO

Informatie en tarieven

Inschrijven TSO

 

BSO

De buitenschoolse opvang is bestemd voor kinderen van 4 tot 13 jaar. Tijdens de buitenschoolse opvang willen we uw kind een fijne tijd bezorgen. Binnen een veilige kindvriendelijke omgeving stimuleren wij de zelfstandigheid, samenwerking en verantwoordelijkheid van de kinderen. De kinderen krijgen individuele aandacht die toegespitst is op hun persoonlijke ontwikkeling. De nadruk bij onze BSO ligt op vrije tijd en ontspanning. Er is persoonlijke aandacht voor de kinderen als ze binnenkomen of opgehaald worden van school. Kinderen moeten zich in de eerste plaats welkom en thuis voelen. Daarnaast is het belangrijk dat kinderen de ruimte krijgen om hun verhaal te vertellen. Pedagogisch medewerkers gaan in op signalen van de kinderen en benaderen ze op een positieve manier.

 

De kinderen bepalen zelf wat ze die middag gaan doen. Soms willen kinderen even “niets”, bijvoorbeeld als ze het na een lange schooldag prettig vinden om even niet te hoeven meedoen met activiteiten. Voor de kinderen, die wel willen deelnemen aan activiteiten is er een ruim aanbod, waaruit ze zelf mogen kiezen. Ook in schoolvakanties worden er diverse activiteiten georganiseerd en wordt er in samenspraak met de kinderen het thema bepaald, welke aansluit bij hun behoefte. Hierbij wordt rekening gehouden met de leeftijd en diversiteit van het aanbod. Zo bieden wij bijvoorbeeld sport, spel en SOLve|IT activiteiten aan. Deze sportieve en onderzoekende activiteiten passen binnen onze visie van betekenisvol spelen en leren.

 

Er zijn verschillende vormen en mogelijkheden voor de buitenschoolse opvang van uw kind. We bieden een flexibel pakket en een standaardpakket aan. Voor meer informatie kunt u, geheel vrijblijvend, contact opnemen.

Pakketten en tarieven Inschrijven

 

Adres

Druivengaarde 1, 3, 11 en 13

3344 PK Hendrik-Ido-Ambacht

 

Documenten

Hier vindt u downloadbare documenten, zoals de SOL Gids, protocollen enzovoort en links naar andere websites.

Documenten